العلوم

ماذا قيل في حرف السين

ماذا قيل في حرف السين ؟

الإجابة الصحيحة على السؤال هي : 

أنت سبيلي وستري، سلامي وسلمي، ساعدي وسعادتي، سكَري وسلسبيلي، سمائي وسنَتي، سواك وسيفي وسؤدد قلبي.

أنتي سكناي وسكينتي وسكني، سروري سلواني وسنائي، سجني وسجينتي، سبيلي وسرداقي، سحابي وسمائي، سنيني وسقياي، سيرتي واستوائي، سلسبيلي وسريان دمي..

السابق
تلت التلاته كام
التالي
اخلاء طرف من بنك البلاد